Vi levererar kvalificerade tekniktjänster och helhetslösningar inom automation

Eltech Automation erbjuder kompetens inom automation samt kompletta speciallösningar för automatisering som ökar våra kunders konkurrenskraft.

Vi har specialistkompetens inom automation med robotteknik, mekanik, vision, styrsystem, HMI och säkerhet vilket gör oss till ett trygg leverantörsval.

Automation

Mjukvaruutveckling, PLC, HMI, UML,  motion control, robotprogrammering, data acquisition.

Mekanisk konstruktion

Konceptframtagning, 3D CAD modellering, simulering.

Elkonstruktion

Riskanalys, dimensionering, CAD, CE.

Montage & Validering

Elsäkerhetstester, Prototyptillverkning